جمعه 9 خرداد 1393
توسط: elahe

دل نوشته غمناک ♥ del neveshteh ♥
باز دوباره شب شد

نمیدانم امشب فکرم را کجا بفرستم تا در بازتاب بغض های شکسته

باز خودم را میان آغوشت تصور کنم
دل نوشته غمناک

del neveshteh