دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

غم انگیزترین جدایی


غم انگیزترین جدایی اونی بود که نه کسی گفت چـــرا ؟ و نه کسی فهمید چـــــرا ؟


یکشنبه 28 اردیبهشت 1393

مطمئن


مطمئن باش هیچ وقت فراموشت نکرده ام فقط دیگر ساکت شده ام ، همین …


شنبه 27 اردیبهشت 1393

ترسم


ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !


جمعه 26 اردیبهشت 1393

می ترسیدم


من همیشه از اول قصه های مادربزرگ می ترسیدم و آخر هم به واقعیت می پیوست … یکی بود … یکی نبود !


پنج‌شنبه 25 اردیبهشت 1393

تلخ


گذشته ها گذشته … اما تلخ گذشته اونم برای من !


چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393

بیچاره مترسک ...


بیچاره مترسک ... سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد...  آری ، پاداش وفاداری جز این نیست ...


سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1393

خسته ام ؟


میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم ...


دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

تلاطم


در تلاطم روزگار ناسازگار ... من دورتر از همیشه کنج زندگی جا مانده ام ...


یکشنبه 21 اردیبهشت 1393

بتاب …


کمی بر من بتاب … روزهای سردیست و دوست داشتنت دارد در من یخ می زند


شنبه 20 اردیبهشت 1393

نبودنت


نبودنت چه فصلی از سال است که هم روزها و هم شب ها اینقدر طولانی شده اند ؟