یکشنبه 31 فروردین 1393
توسط: elahe

شعر


تاریک کوچه‌های مرا آفتاب کن 

با داغ‌های تازه، دلم را مجاب کن 


ابری غریب در دل من رخنه کرده است 

بر من بتاب، چشم مرا غرق آب کن 


ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز 

برخیز و چون سکوت، دلم را خطاب کن 


ای تیغ سرخ زخم، کجا می‌روی چنین 

محض رضای عشق، مرا انتخاب کن 


ای عشق، زیر تیغ تو ما سر نهاده‌ایم 

لطفی اگر نمی‌کنی، اینک عتاب کن 


سلمان هراتی
یکشنبه 31 فروردین 1393

منتظر


مادرم می گفت : دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند ... نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم !شنبه 30 فروردین 1393

خسته‌ام


چای دم کن خسته‌ام از تلخی نسکافه‌ها چای با عطرِ هِل و گل‌های قوری بهتر است


جمعه 29 فروردین 1393

فاجعــــه


فاجعــــه یعنى آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت می کنم! عشـــق یعنى همین…پنج‌شنبه 28 فروردین 1393

قفـل


دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند


چهارشنبه 27 فروردین 1393

زیباست


خیال نبودنت نیز زیباست اصلا بگذار صادقانه بگویم هر خیالی که ردی از تو داشته باشد زیباست


سه‌شنبه 26 فروردین 1393

آغوشـــت


تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت کـــــــــــودکـــــــــانه پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا


دوشنبه 25 فروردین 1393

عاشقانه ی آرام من و تو


چه عاشقانه به رویت لبخند زدم و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی و این شد عاشقانه ی آرام من و تویکشنبه 24 فروردین 1393

منــتــــظــــرم مـــی مــــانـــــــی ؟


تـــا آســــمان خــیــــال ِ تـــو چقــــدر راه اســــت؟ دو بـــال بـــرایــــم کافــیـــســــت؟ مـــی خواهـــــم به هــــوای تــــو در هــــوای تـــــو اوج بگیــــرم! منــتــــظــــرم مـــی مــــانـــــــی ؟


شنبه 23 فروردین 1393

دلــــم


هر روز بر روی دلــــم می نویسم عاشــــقی تا اطلاع ثانــوی ممنــــــــوع به رویـــــای با تـــــو بودن که می رسم دیــــگر بـــــار دلـــــم می لـــــرزد ...